Which is nicer than when…

…what you think and feel puts someone wiser into the words of sentences. Here is the sci-fi writer and translator Ivan Adamovič: …”Dnešní rozvolňování ve mně paradoxně vyvolává mnohem větší úzkost a pocit zmaru. Jako by to všechno bylo úplně k ničemu.                                                                                                                         Jistěže jsem rád,že jsme se vyhnuli italskému modelu. Ale zmeškat apokalypsu přináší podivnou prázdnotu. A také nervozitu,protože se mi zdá, že moji spoluobčané se nyní tváří jakože jsme nepřítele porazili a vše je při starém.Místo poučení a přehodnocení života se teď všichni pokoušet zapomenout.                                                                                  Nebál jsem se apokalypsy. Obávám se příliš rychlého návratu do iluze normálu.

 (writer and translator Ivan Adamovič: … “Paradoxically, today’s disintegration makes me much more anxious and frustrated. As if it were all useless. I’m certainly glad we avoided the Italian model. But missing the apocalypse brings a strange emptiness. and also nervousness, because it seems to me that my fellow citizens now look like we have defeated the enemy and everything is the same.Instead of learning and rethinking life, everyone will now try to forget.
I was not afraid of the apocalypse. I’m afraid to return too quickly to the illusion of normal.”

Prague 5 has palaces (KSA residences) and cottages. But it’s best when you get home. And towards that path in the direction of the forest and tomorrow to next…

This entry was posted in Spotters. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *