Canada day

Wednesday again 42 states. As I read ATACCAMA is not a desert in Chile, but an IT company.


FRIDAY GLOSS 3.06.2022
Miroslav Macek
I read almost every day in disbelief how many more complaints and insults will be liked by Ukrainian President Zelenský by Western politicians who do not fully and completely share the American position that it is necessary to defeat Russia to the last Ukrainian by spun sanctions and arms supplies and try to take into account the effects of this policy on the half a billion people in Europe.
However, President Zelenský is not interested in this at all and constantly repeats the words about the defense of freedom and democracy in Ukraine, which also defends against Russian expansion Prague, Bratislava, Budapest, Vilnius, Vienna, Berlin, depending on where he is speaking from the screen.
Apparently, he relies on the fact that people deafened by war fanfares no longer remember his corrupt regime and the state of the country, before which millions of Ukrainians emigrated before the beginning  war, and sees in him a kind of European Messiah who will defeat the Evil Empire.
However, it may be time for the rest of the Ukrainians to hang him if they do not run away to their overseas bosses in time. Maybe he should read The Baptism of St. Vladimir Karel Havlíček Borovský with the verse: That’s the way it is in that world, different every moment: today he honors you as a saint, tomorrow you will be a pig!

PÁTEČNÍ GLOSY 3.06.2022

Miroslava Macka
Téměř každodenně nevěřícně čtu, kolik dalších stížností a urážek si nechají od ukrajinského prezidenta Zelenského líbit ti západní politikové, kteří zcela a beze zbytku nesdílejí americký postoj, že je zapotřebí roztočením sankcí a dodávkami zbraní porazit Rusko do posledního Ukrajince a snaží se alespoň trochu zohlednit též dopady, které má tato politika na půlmiliardu obyvatel Evropy.
To ovšem prezidenta Zelenského vůbec nezajímá a neustále opakuje slova o obraně svobody a demokracie na Ukrajině, která navíc brání před ruskou expanzí Prahu, Bratislavu, Budapešť, Vilnius, Vídeň, Berlín, podle toho, kde zrovna promlouvá z obrazovky.
Zřejmě spoléhá na to, že lidé, ohlušení válečnými fanfárami, si už nepamatují jeho zkorumpovaný režim a stav země, před kterým emigrovaly již před válkou miliony Ukrajinců a vidí v něm jakéhosi evropského Mesiáše, který porazí Říši zla.
Může se ovšem za čas nadít toho, že jej zbytek Ukrajinců pověsí, pokud zavčas neuteče ke svým zámořským šéfům. Možná by si měl přečíst Křest svatého Vladimíra Karla Havlíčka Borovského s veršem: Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinák: dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák!

(viditelny-macek.cz)


Heroes.
During the tough dictatorship, they came to say in front of the Chamber of Deputies (they did not get further) NO to the government, attracting refugees, hoisting foreign flags … Demisi, demisi !!! Resign,Resign!!!

 

This entry was posted in Spotters. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *