Few events, few pictures

Only Andorras rides. I no longer know what we have and which we do not. Today 4.              On the left is the school. There is only one car parked there. And 1 cop. So parents, security guards, drivers, au-pairs, simply who came for children, park a little further here. It’s here like in front of the Hotel de Paris.        So for kids, they don’t ride in ferrari, but bentley, range rover or merc G.


Večer projel kníže. Tak jsem si tak říkal. Pražský hrad samozřejmě nepatří prezidentovi. Dokonce se vsadím, že ani Buckinghamský palác nepatří královské rodině. Ale vsadím se, že knížecí palác v Monaku je v pozemkovém fondu jasně jako majetek Grimaldiů. Kníže není odvolatelný. A první článek ústavy říká, že Grimaldiům Monako dědičně patří.          To je velmi zajímavý. Kníže Albert II. je jistě osvícený panovník, o tom není pochyb. Myslím ale, že žádný jiný vládce na světě nemá tak neomezenou moc nad svou zemí.                1. Tak tomu se říká, skvěle rozdané karty. Být synem vládců MC Grace a Rainiera.                  2. 2005 Albert II. se stává monackým Princierem                                                                            3.  Dlouho , předlouho si nemohl vybrat  . Až v 53 letech v roce 2011 se stává vyvolenou Charlene.                                                                                                                                                  4. A Monako už ví kdo bude příštím panovníkem. Ten chlapec z dvojčat.

This entry was posted in Spotters. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *